“ගුරුවරුන්, ගුරු සංගම් නියෝජිතයින් කාලකන්නි යැයි කීම ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරයද”

ගුරුවරුන් සහ ගුරු සංගම් නියෝජිතයින් කාලකන්නි පිරිසක් යැයි පසුගියදාකෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල අමාත්‍යවරයා කරන ලද ප්‍රකාශයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ අද(14) මුහුණු පොතට ප්‍රකාශයක් කරමින් අවධාරණය කර සිටියේ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිවරයා ගේ ප්‍රකාශය සමස්ත ආන්ඩුවේ ප්‍රකාශය ද යනුවෙනුයි .
“මේ රජයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහ කැබිනට් ප්‍රකාශකයා වන කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පසුගිය දවසක ප්‍රකාශ කරල තිබුණා ගුරුවරුන් අරගලයට කැඳවලා තියෙන්නේ තිබෙන්නේ කාලකන්නි කාලකන්නින් යැයි ප්‍රකාශයක්   කළා.
අපි දැනගන්න කැමතියි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගෙන් වගේම ජී.එල්. පීරිස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ගෙන් කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිවරයා කියපු පරිදි මේ රටේ ගුරුවරු කියලා කියන්නේ, ගුරු සංගම් නායකයෝ කියලා කියන්නේ, විදුහල්පති සංගම් නායකයෝ කියලා කියන්නේ කාලකන්නි කියලා කරන ප්‍රකාශය ආණ්ඩුවේ නිල ස්ථාවරයද කියල.
රඹුක්වැල්ලට කියන්න කැමතියි මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදලින් කෝටි ගණන් තමුන්ගේ අසනීප සඳහා වියදම් කරපු ජනතාවගේ මුදල් අවභාවිතා කරපු ඔබ මිසක් මේ රටේ ගුරුවරු නෙමෙයි කාලකන්නි.
අවුරුදු විසි හතරක් තිස්සේ ඉතාමත් බරපතළ වැටුප් විෂමතාව කින් පීඩා විඳිමින් සුගිය මාස 18කට වැඩි කාලයක් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් කිසිදු දීමනාවක් ගෙවන්න නැතිව ස්වේච්ඡාවෙන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉගැන්වීම් කටයුතු කරපු පිරිසක් තමයි ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරුන් කියලා කියන්නේ.
එහෙම ගුරුවරුන්ට තමයි මේ කෙහෙළිය ඇමතිවරයා අපහාස කරන්නේ. මෙවැනි මෝඩ රැලක් ඉන්න ආණ්ඩුවකින් මීට වඩා යහපත් ප්‍රතිචාරයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. වසංගතය අතරතුර ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය දරුවන්ට ලබාදෙමින් මෙතරම් කැපවීමක් කරපු ගුරුවරුන්ටද මේ කාලකන්නි කියලා කියන්නේ. තමන් කොයි වගේ පිරිසක් ද කියල පෙන්නපු කණ්ඩායමක් තමයි ගුරුවරු කියලා කියන්නේ. එවැනි පිරිසකට තමයි මේ අපහාසය කළේ අපි නැවතත් අහනවා කෙහෙළිය ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශය සමස්ත ආණ්ඩුවේ මතය ද කියලා .”
(6) Facebook
 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.