වෘත්තීය සමිති හා ශිෂ්‍ය සංවිධාන ලිප්ටන් වටරවුමේ විරෝධතාවයක

කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාල පනත අහෝසි කරන ලෙස සහ අනීතිකව නිරෝධායනයට යැයි කියමින් රඳවාගෙන සිටින ගුරුසංගම් නායකන් ඇතුළු පිරිස නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලමින් අද (12) පස්වරුවේ විරෝධතාවයක් පැවැත්විණි.
කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේ පැවතී මෙම උද්ඝෝෂණයට ලංකා ගුරු සේවා සංගමය, ලංකා ගුරු සංගමය, අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය, තවත් වෘත්තීය සමිති ගණනාවක් එක්ව සිටියේය.
පැය දෙකක පමණ කාලයක් පැවති උද්ඝෝෂණය අවසානයේ සිසු නායකයින් හා වෘත්තීය සමිති නායකයින් විසින් මාධ්‍යට අදහස් දක්වන ලදී.


 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.