නිරෝධායනය දඬුවමක් නොවිය යුතුයි – නීතිඥ සංගමයෙන් ප්‍රකාශයක්

පවතින “නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය” දඬුවමක් හෝ රැඳවුම් මාර්ගයක් ලෙස භාවිත නොකළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය පවසයි.
“නිරෝධායනය අදාළ වන්නේ රෝගය වැළඳී ඇති හෝ එය වැළඳුණු බවට සැක කරනු ලබන අයෙකුට පමණි. වෙනත් කිසිවෙකුට නිරෝධායනය අදාළ වන්නේ නැත. පැහැදිලිවම, නිරෝධායනය සෞඛ්‍යාරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ගයක් වන අතර, දඬුවමක් හෝ රැඳවුම් මාර්ගයක් ලෙස භාවිතා නොකළ යුතුය.” යනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා හා පොලිස්පතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් පෙන්වාදෙයි.
නිරෝධායනය අදාළ වන්නේ රෝගය වැලඳී ඇති හෝ එය වැලඳුණු බවට සැකකරන අයෙකුට පමණක් වන අතර ඇප මත නිදහස් කරනු ලබන පුද්ගලයින් බලහත්කාරයෙන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල රැඳවීම නීතිවිරෝධී කටයුත්තක් බව නීතීඥ සංගමය පවසයි.
විරෝධතා සඳහා අවසර ලබා නොදෙන බවට පොලීසිය නිකුත් කර ඇති නිවේදනයේ විශාල වශයෙන් ඒකරාශී වන විරෝධතා වැළැක්වීමට කටයුතු කළ යුතු බවට උපදෙස් ලබාදී ඇති නමුත් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව පවත්වනු ලබන රැස්වීම් හා විරෝධතා තහනම් කර නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය සඳහන් කරයි.


 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.