‘මතක මිය ඇදෙන සඳ’

අම්බලවානර් සිවානන්දන්  විිිසින්  රචිිිත පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සම්මාන ලාභී “When memory dies” නවකතාව ‘මතක මිය ඇදෙන සඳ’ නමින් සිංහලයට පරිවර්තනය කර  ඇත. අම්බලවානර් සිවානන්දන්  මේ වන විට එක්සත් රාජධානියේ විප්‍රවාසිව ජිවත්වන  ලාංකිකයෙකි. විසිවන ශතවර්ෂයේ දශක අටක, පරම්පරා තුනක; ජීවන අරගලය, ආදර ජීවිතය හා විමුක්ති අරගල තුනක ගමන් මග ප‍්‍රබන්ධ ඉතිහාසයක් ලෙස එයින් විසිතුරුව ඇත. හෂිත අබේවර්දන සිංහලෙන් ප‍්‍රතිරචනය කළ ‘මතක මිය ඇදෙන සඳ’ සයුර ප‍්‍රකාශනයකි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.