වසංගතයට මුවා වී සාකච්ඡා කල් දැමීමට විරෝධය !

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ලබාදෙන බවට එකඟ වූ සාකච්ඡාව කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය ඉදිරිපත් කරමින් දිගින්-දිගටම කල් දැමීමට එරෙහිව කරුණු දැක්වීමට රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ඒකාබද්ධ මධ්‍යස්ථානය පසුගිය ජූනි 29දා කටයුතු කරන ලදි.
එහිදී පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ මනෝජ අමරසිංහ සමග මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිබේ. පසුගිය අප්‍රේල් මස 22දා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට සිදු කළ විරෝධතාවයේදී පොරොන්දු වූයේ 2021.04.30 දින සාකච්ඡාව ලබාදෙන බවය. එහෙත් කොරෝනා තත්ත්වය ඉදිරිපත් කර බලධාරීන් එම දිනය කල්දමන ලදී. ඉන් පසුව උපාධිධාරී මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජිතයන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ගිය අතර, එහිදී ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් සුපුන් ජීවානන්ද හමුවී සාකච්ඡා දිනයක් ලබාගැනීමේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහිදී ද කඩිනම් දිනයක් ලබාදෙන බවට පොරොන්දු වී තිබිණි.
එය ද ඉටු නොවීම නිසා යළිත් ජුනි 29දා මෙසේ පැමිණි බව ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂවරයාට උපාධිධාරී මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජිතයන් පෙන්වා දී ඇත. ජුලි 5 දායින් පසු මේ සඳහා දිනයක් ලබාදීමට අවසන් එකඟතාවට පැමිණි බව රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ඒකාබද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික විධායක සභික කොස්වත්තේ මහානාම හිමි ‘ලංකා’ වෙත පැවසූහ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.