හෙට රට පුරා වෛද්‍ය වර්ජනයක්

හෙට දිනයේ රට පුරා සියළු රජයේ රෝහල්වල වැඩ වර්ජනයක් සිදු කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි. එය හෙට පෙරවරු 8.00 සිට අනිද්දා පෙරවරු 08.00 දක්වා පවත්වන බව සංගමය පවසයි.

තම වෘත්තීය ගැටලු කිහිපයකට විසඳුම් ඉල්ලා මෙම වර්ජනය කරව බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කියා සිටියහ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.