වසංගත වියදම් ගැන ජනාධිපති – අගමැති – මුදල් රාජ්‍ය ඇමැති පටළයි !

කොරෝනා වසංගත මර්දන කටයුතු සඳහා 2020 හා 2021 වසරවලදී රුපියල් බිලියන 262ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි 26,200ක් වියදම් කළ බව අගමැති සහ මුදල් ඇමැති මහින්ද රාජපක්ෂ පසුගිය 30 දා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී පවසා තිබේ.
මුදල් රාජ්‍ය ඇමති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේ වසංගතය මර්දනය වෙනුවෙන් මේ වන විට රුපියල් කෝටි ලක්ෂ 04ක් වැය කර ඇති බවයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජාතිය අමතා කළ කතාවේදී එම ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 66,000ක් බව පැවසීය. අගමැතිගේ නිල වෙබ් අඩවියේ ‘කොවිඩ් – 19 වසංගතය පාලනය වෙනුවෙන් 2020 සිට මේ දක්වා රජය රුපියල් බිලියන 262ක්’ වියදම් කර ඇති බව දක්වා ඇත.
රජයේ මුදල් පිළිබඳ මූලික වගකීම දරන ජනාධිපති, අගමැති හා මුදල් ඇමති, මුදල් රාජ්‍ය ඇමති එකම වියදමක් සඳහා එකිනෙකට වෙනස් දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම බරපතළ තත්ත්වයකි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.