පාන් ගෙඩියක් රු.10කින් ඉහළ යාමට නියමිතයි

තිරිඟුපිටි මිල වැඩිවීම පාලනය කිරීමට අණ්ඩුව අපොහොසත් වුවහොත් පාන් රාත්තලක මිල රුපියල් 10 කින් වැඩි වනු ඇතැයි සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.
ශ්‍රී ලංකාවට තිරිඟුපිටි ගෙන්වන ප්‍රධාන සැපයුම්කරු මේ වන විට තිරිඟුපිටි කිලෝ එකක මිල රු.18 කින් ඉහල දමා ඇතැයි පවසන බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන්.කේ.ජයවර්ධන අනෙකුත් තිරිඟුපිටි ගෙන්වන ව්‍යාපාරිකයන්ද මිල ඉහල දැමීම සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇතිබව පවසයි.
කෙසේ වෙතත් ආණ්ඩුව මැදිහත් වී මෙම මිල වැඩිවිම පාලනය නොකලහොත් පාන් රාත්තලක මිල රුපියල් 10 කින් ඉහල දැමීම හැර වෙනත් පිලිතුරක් නැතැයි බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.