“කැලෑ නිල ඇඳුම් විදේශ සමාගමේ සේවකයන්ගේ ඇඳුමක්, චීන හමුදාවේ නොවෙයි”

තිස්සමහාරාමය තිස්ස වැවේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා පෞද්ගලික සමාගමට අයත් චීන ජාතික සේවකයින්, හමුදා කැලෑ නිල ඇඳුමින් සැරසී කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ආරක්ෂක ලේකම්, (විශ්‍රාමික) ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න ප්‍රතිචාර දක්වමින් පැවසුවේ එම ඇඳුම, අදාල විදේශ සමාගමේ සේවකයින් අඳින ඇඳුමක් වන අතර ඔවුන් මහජන චීන විමුක්ති හමුදාවට අයත් නොවන අයවලුන් බවයි.
මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය විසින් සනාථ කර ඇති බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය නිවේදනය කර සිටියි.
මින් ඉදිරියට එවැනි ඇඳුම් ඇඳීමෙන් වළකින ලෙස එම චීන ආයතනය දැනුවත් කරන ලෙස ආරක්ෂක ලේකම්වරයා විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය වෙත දැනුම් දී ඇති බවත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් මෙවැනි තත්වයන් මින් ඉදිරියට නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස අදාල දේශීය පෞද්ගලික ආයතනයද දැනුවත් කර තිබෙන බවද අදාල නිවේදනයේ දැක්වේ.
එවැනි ඕනෑම උත්සාහයක් වැළැක්වීමට කටයුතු කරන ලෙස ආරක්ෂක ලේකම්වරයා විසින් දකුණු පලාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබෙන බවද සඳහන් කරයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.