අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ තීරණය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අපහාසයක්!

2022 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කර ගන්නා ළමයින් සංඛ්‍යාව 40 ක් දක්වා වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ගෙන ඇති තීරණය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අපහාස කිරීමක් බව ලංකා ගුරු සංගමය පවසයි.
2022 වසරේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මැයි 31 වැනිදා දිනැතිව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද පුවත්පත් නිවේදනයේ දක්වා ඇති විධිවිධාන හා උපදෙස්වල දක්වා ඇත්තේ පන්තියක ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 40 ක් බවයි. ඉන් 35 ක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මගින් ද, 5 ක් ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේ යෙදුණු ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ පොලීසියේ සාමාජිකයින්ගේ ළමයින්ගෙන් ද තෝරා ගන්නා බව එහි සඳහන් වෙයි. මෙය 2016 වසරේ සිට පන්තියක සිටිය යුතු ළමයින් සංඛ්‍යාව 35 ක් බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදුන් තීරණය මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය කිරීමක් මෙන්ම අධිකරණයට කරන බරපතල අපහාසයක් බව ලංකා ගුරු සංගමය අවධාරණය කරයි.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංගමය මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.
“SCFR 235/2011 සහ SCFR 232/2011 යන පෙත්සම් විභාගයෙන් අනතුරුව 2011 වසරේ දී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබාදෙන ලද තීරණය වූයේ 2016 වසරේ සිට පන්තියක සිටිය යුතු ළමුන් සංඛ්‍යාව 35 ක් විය යුතු බවයි. ඒ වන විට සමහර පාසල්වල පන්තියක සිටි ළමුන් සංඛ්‍යාව 40 -50 හෝ ඊටත් වැඩි ප‍්‍රමාණයක් විය. මේ තත්වය මත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම ප‍්‍රශස්ත තීරණය ලබාදෙමින් එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ කටයුතු සකස් කිරීමට ප‍්‍රමාණවත් කාලයක් ද ලබාදෙන ලදී.
එහෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර නොතිබීම හේතු කර ගෙන 2015.10.21 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් 2016 වසරේ සිට පන්තියක සිටිය යුතු ළමුන් වසරකට 1 බැගින් අඩු කර 2021 වසරේ සිට 35 සීමාවට ගෙනඒමට කටයුතු කරන ලදී. ඒ සම්බන්ධයෙන් 2015.12.29 දිනැතිව නිකුත් කරන ලද 34/2015 චක‍්‍රලේඛය අනුව 2016 වසරේ දී පන්තියක ළමුන් සංඛ්‍යාව 40 ක් ද, 2017 වසරේ දී පන්තියක ළමුන් සංඛ්‍යාව 39 ක් ද, 2018 වසරේ දී පන්තියක ළමුන් සංඛ්‍යාව 38 ක් ද, 2019 වසරේ දී පන්තියක ළමුන් සංඛ්‍යාව 37 ක් ද, 2020 වසරේ දී පන්තියක ළමුන් සංඛ්‍යාව 36 ක් ද, 2021 වසරේ දී පන්තියක ළමුන් සංඛ්‍යාව 35 ක් ද විය යුතු වූ අතර, 2021 වසරේ සිට ඉදිරියට ද එය 35 සීමාව තුළ පැවතිය යුතු විය. 2016 වසරේ සිට මෙම චක‍්‍රලේඛය අනුව ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සිදු කරන ලද අතර, 2021 වසරේ දී පන්තියකට ඇතුළත් කර ගත් ළමුන් සංඛ්‍යාව 35 ක් විය. එසේම වර්තමාන අධ්‍යාපන ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා විසින් 2020.12.04 දිනැතිව ඊඞී/12/11/02/02 අංකයෙන් නිකුත් කරන ලද ලිපිය මගින් ද 2021 වසරේ සිට පන්තියක සිටිය යුතු ළමුන් සංඛ්‍යාව 35 ක් බව අවධාරණය කරන ලදී.” යැයි එම සංගමය සඳහන් කරයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.