විවාහ ගාස්තු වැඩි කරයි – රවුම් ඉලක්කමක් ඕනෙ නිසා තවත් වැඩි වෙයි

විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු රුපියල් 900 දක්වා ඉහළ නැංවීමට රෙජිස්ට‍්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.
ඒ අනුව ජුනි 01 වැනිදා සිට මෙතෙක් පැවැති විවාහ රෙජිස්ට‍්‍රාර් ගාස්තුව වූ රුපියල් 750ක මුදල මෙලෙස රුපියල් 900 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.
රෙජිස්ට‍්‍රාර් ජනරාල් ඩබ්ලිව්. එම්. එම්. වීරසේකර මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් සඳහන් කළේ 2019 වසරේ අයවැය මගින් රෙජිස්ට‍්‍රාර් ගාස්තු සියයට 15කින් වැඩි කළ නමුත් එය අය කර නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව ද රෙජිස්ට‍්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ද විමසීමක් කර තිබෙන බව යි.
ඒ අනුව විවාහ රෙජිස්ට‍්‍රාර් ගාස්තුව සහ අනෙකුත් රෙජිස්ට‍්‍රාර් ගාස්තු 15%කින් වැඩි කිරීමට චක‍්‍රලේඛයක් මගින් කටයුතු කළ බවද රෙජිස්ට‍්‍රාර් ජනරාල් පවසයි.
රුපියල් 750ක් වූ විවාහ රෙජිස්ට‍්‍රාර් ගාස්තුව රුපියල් 860ක් ලෙස වැඩි වූ නමුත් එය රවුම් ඉලක්කමක් විය යුතු බැවින් රුපියල් 900 දක්වා වැඩි කිරීමට මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් උපදෙස් ලැබුණු බව ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට‍්‍රාර් ජෙනරාල් ජී. ඒ. එල්. ඩී. ගනේපොල මහත්මිය අනාවරණය කර තිබේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.