මියන්මාර හමුදා ආණ්ඩුව තවත් මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනෙකු සිර කරයි !

මියන්මාරයේ පාලිත මිලිටරි ආණ්ඩුවේ අධිකරණය විසින් යටත් විජිත යුගයේ නීතියක් යටතේ මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනෙකු සිරගත කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.
මියන්මාරය අතුගා දැමූ මිලිටරි කුමන්ත්‍රණයට එරෙහි විරෝධතා වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් හමුදා අධිකරණය විසින් මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනාට එරෙහිව මෙම තීන්දුව ලබා දී ඇත. බුරුමයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හ හඬ (DVB) හි අවුන්ග් කියෙව් (Aung Kyaw) සහ මිසිමාMizzima) නිවුස් හි නිදහස් වාර්තාකරුවෙකු වන සැව් සැව් (Zaw Zaw) මෙසේ සිරගත කිරීමට කටයුතු කර ඇති මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනාය.
මින් අවුන්ග් හේලින්ග් යටතේ සිටි ජෙනරාල්වරු පෙබරවාරි 1 වන දින බලය අල්ලා ගත් බව ප්‍රකාශ කිරීම මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනා සිරගත කිරීමට ආසන්නතම හේතුව බව පැවසේ.
අවුන්ග් කියෙව් සජීවී විකාශය අතරතුර අත් අඩංගුවට පත් වූ DVB මාධ්‍ය ආයතනයේ තුන්වෙනි මාධ්‍යවේදියා වේ.
DVB සහ Mizzima ඇතුළු ප්‍රවෘත්ති ආයතන ගණනාවක බලපත්‍ර අවලංගු කරමින් හමුදාව ස්වාධීන මාධ්‍ය මර්දනය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර මාධ්‍යවේදීන් සිරගත කිරීම එම මර්දනයේම පැතිකඩකි. මියන්මාරය මේ වන විටත් අන්තර්ජාලයට පිවිසීම සීමා කර ඇති අතර චන්ද්‍රිකා රූපවාහිනිය දතහනම් කර තිබේ.
පුවත්පත් කලාව සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස අපරාධයක් නොවන බවත් DVB සහ Mizzima සහ සියලු ස්වාධීන මියන්මාර මාධ්‍ය ආයතනවලට මියන්මාරයේ නිදහසේ කටයුතු කිරීමට ඉඩ දිය යුතු බවත් අත් අඩංගුවේ සිටින සියලුම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් නිදහස් කරන ලෙසටත් මාධ්‍ය ආයතන දිගින් දිගටම බල කිරීම් සිදු කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.
කුමන්ත්‍රණයෙන් පසු මාධ්‍යවේදීන් 87 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර 51 දෙනෙකු තවමත් රැඳවුම් භාරයේ සිටින බව වාර්තා වෙයි.
එක්සත් ජනපද පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු ඇතුළු විදේශීය මාධ්‍යවේදීන් ගණනාවක් ද රඳවාගෙන ඇත.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.