කොවිඩ් මරණ 39ක් අද (02) තහවුරු කරයි

අද (02) දිනයේ දී තවත් කොවිඩ් මරණ 39ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරන ලදී.
ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 1,566 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.
මේ අතර අද දිනය තුළ දී මේ දක්වා හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 3,306ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.