රූපවාහිනියත් ජනපති අතට ගනියි

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ ඇති වී තිබෙන අර්බුදයත් සමග ව හාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගෙන තිබේ. ඒ සඳහා වූ ගැසට් නිවේදනයද නිකුත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනී සංස්ථාවට නව සභාපතිවරයෙක් පත් කිරීමත් සමග එහි කලක් තිස්සේම උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබිණි. ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය ඇමැති රුවන් විජේවර්ධනගේ නියෝජිතයන් බව පවසමින්රූපවාහිනී සංස්ථා පරිශ්‍රයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීමට උත්සාහ කළ මැර පිරිසක් හේතුවෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම කඩිනම් තීන්දුව ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

රුවන් විජේවර්ධනගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයකු යයි කියන වරුණ රාජපක්ෂ නමැත්තෙකු විසින් මැර කණ්ඩායමක් සංස්ථාව ඇතුළට ගෙන ඒමට අවසර ඉල්ලා සිටි බව එහි සභාපතිවිය වන ඉනෝකා සත්‍යාංගනි විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත පැමිණිලි කර ඇත. ජනාධිපතිවරයා මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ඉන් අනතුරුවය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.