ඇල්පිටියේ ඡන්දය සජිත් පිළ මගහරියි

ඇල්පිටියේ පුංචි ඡන්දය මෙහෙයවන ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාසට කර ඇති යෝජනාව සජිත් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම විසින් මගහරිමින් සිටින බව වාර්තා වේ. ඒ සජිත් ප්‍රේමදාසට එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය සහ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වය යන දෙකම ලබාදෙන්නේ නම් පමණක් ඇල්පිටියේ ඡන්දය ජයග්‍රහණය කරවා පෙන්විය හැකි බව පවසමිනි.

එසේම ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බලප්‍රදේශය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඉතාමත් අවාසිදායක ප්‍රදේශයක් බවත්, එවැනි ප්‍රදේශයක් ජයග්‍රහණය කරවීමට තමන්ට බාර දෙන්නේ තමන් අපහසුතාවයට පත් කිරීමට බවත් සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් පවසා තිබේ.

මීට පෙර 2014 ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කරවීමේ වගකීම සජිත් ප්‍රේමදාස ට පැවරීමට සූදානම් වුවත් පක්ෂයේ නායකත්වය තමන්ට නොලැබෙන්නේ නම් මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කළ නොහැකි බව පවසමින් සජිත් එය ද මේ ආකාරයෙන්ම මඟහැරියේය. ඉන්පසු පැවැත්වුණු මැතිවරණ තුනේදීම ඔහු සිය ආසනයෙන් පිට කිසිදු සංවිධාන කටයුත්තකට සහභාගී වී නොමැත. 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.