අද (17) දිනයේ කොවිඩ් මරණ 19ක්

අද (17) දිනයේ කොවිඩ් මරණ 19ක් තහවුරු කරගත් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා විසින් තහවුරු කර තිබේ.
මෙම මරණ 19 ත් සමඟ මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 981කි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.