පෙබරවාරි මරණයක් සමග අද කොවිඩ් මරණ 21ක් !

මැයි මස 11 වනදා සිට මැයි මස 16 වනදා දක්වා සිදුවූ කොවිඩ් මරණ 20 ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අද (16) තහවුරු කර තිබේ.
පෙබරවාරි මස 07 වනදා සිදුවූ තවත් මරණයක් ප්‍රමාද වී අද දිනයේ වාර්තා කර තිබීම ද විශේෂත්වයකි.
ඒ අනුව අද දිනයේ වාර්තා වන සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 21 කි. මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ්-19 මරණ සංඛ්‍යාව 962 කි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.