සිලියා සාන්චේස් (1920-1980)

කියුබානු විප්ලවයේ කැපීපෙනෙන විප්ලවවාදිනියක් වූ සිලියා සාන්චේස් මැන්සාලිනෝ උපත ලබන්නේ 1920 වසරේ මැයි 9 වන දා කය. ඇය මැන්සානිලෝහි ජුලි 26 ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමෙහි පුරෝගාමී වූ අතර ග්‍රැන්මා ගොඩබැසීම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් සොයා දීමට ද මැදිහත් විය.
සියෙරා මයෙස්ත්‍රා කඳුකරයේ සටන් වැද සිටි ගරිල්ලා සංවිධානය වෙනුවෙන් රහසිගත පණිවිඩ හුවමාරු ජාලය සංවිධානය කළ ඇය එම ගරිල්ලා සංවිධානයේ ප්‍රථම කාන්තා ගරිල්ලා සෙබලියෝ ද වූවාය.
කියුබාවේ සමාජවාදී විප්ලවයේ ජයග්‍රහණයෙන් පසු කියුබානු සමාජවාදී ආණ්ඩුවේ වැදගත් වගකීම රැසක් ඉසුලූ ඇය නූගත්කම තුරන් කිරීමේ වැඩසටහන තුළ විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කළා ය.
ඇය විසින් කියුබානු විප්ලවයේ ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් රැස් කරන ලද සහ සුරක්ෂිත කරන ලද ලිපි, සටහන්, ඡායාරූප හා සම්මුඛ සාකච්ඡා ඇතුළු බොහෝ ලිපි ලේඛන විප්ලවයේ නිල කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කර ඇත.
– හපුතන්තිරිගේ ධම්මික

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.