මහජනතාව පාලනය මෛත්‍රී අණින් හමුදාව අතට

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආවරණය වන පරිදි මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් ත්‍රිවිධ හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් කැඳවා තිබේ. 

2019 අගෝස්තු 22 වන නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් මෙසේ ත්‍රිවිධ හමුදාව කැඳවා තිබේ. 

අප්‍රේල් 21 බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පසුව මාස හතරක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද හදිසි නීතිය මේ මාසයේදී දීර්ඝ කිරීමක් සිදු නොකරන ලදී. 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.