කුරුණෑගල පුරපතිගෙන් සහකාර වෛද්‍ය නිලධාරීට තර්ජන !

කුරුණෑගල පුරපතිගෙන් සහකාර වෛද්‍ය නිලධාරීට තර්ජන !

සෞඛ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් නිකුත් කළ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව කුරුණෑගල නගරාධිපතිගේ ඥාතීන්ට ලබා දුන් බවට තොරතුරු හෙළි කළැයි කුරුණෑගල සහකාර නාගරික වෛද්‍ය නිලධාරී සිය නිල කාමරයට කැඳවා කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර සංජිව විතාරණ දොස් පවරා ඇත.
කුරුණෑගල සහකාර නාගරික වෛද්‍ය නිලධාරී  වෛද්‍ය දුමින්ද විජේසූරිය කැඳවා නගරාධිපතිවරයා කියා ඇත්තේ, තමන් ඔහුගෙන් මිලියන 500ක වන්දි ඉල්ලා නඩු පවරන බව ය. තමන්ගේ ඥාතීන්ට හෝ මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුගේ ඥාතීන්ට මෙම එන්නත දුන් බවට හැකි නම් ඔප්පු කරන ලෙස ද නගරාධිපතිවරයා වෛද්‍යවරයාට දැනුම් දී තිබේ.
වෛද්‍යවරයා සිය මාධ්‍ය මිතුරකුට සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දෙමින් කළ ප්‍රකාශයක හඬපටයක් ද නගරාධිපතිවරයා විසින් නාගරික වෛද්‍යවරයාට අසන්නට ද සලස්වා ඇත. වෛද්‍යවරයා මාධ්‍ය මිතුරාට දුන් තොරතුරු සහිත හඬපටය එම මාධ්‍ය ආයතනය විසින් නගරාධිපතිවරයා වෙත ලබා දී ඇතැයි මේ වන විට වෛද්‍යවරයාට වාර්තා වී තිබේ.
නගරාධිපතිවරයාගේ ඥාතීන් සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට වෙන් කළ කොවිඩ් එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව ලබාගෙන ඇතැයි මන්ත්‍රී නලීන් බණ්ඩාර විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ දී හෙළිදරවු කළේ ය. ඒ අනුව අද උදෑසන වෛද්‍යවරයා කැඳවා නගරාධිපතිවරයා මෙලෙස දොස් පවරා තිබේ.


Leave a Reply

Your email address will not be published.