පදිංචි සහතිකයක් ඉල්ලු‍වැයි කමල් ගුණරත්න කෝප වෙයි !

පදිංචි සහතිකයක් ඉල්ලු‍වැයි කමල් ගුණරත්න කෝප වෙයි !

පදිංචි සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ඉල්ලීම නිසා ආරක්ෂක සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න කෝපයට පත් වී ඇත.
තමන් වැනි ප්‍රභූන් ජීවත්ව සිටින බව තහවුරු කර ගැනීමට පදිංචි සහතික යොමු කිරීම නොකළ යුතු බවට ද ඔහු සඳහන් කර ඇතැයි විශ්වාස කටයුතු ආරංචිමාර්ග තහවුරු කරයි. විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ චක්‍රලේඛ 10/2006 අනුව සෑම විශ්‍රාම වැටුප්ලාභියෙකුම වාර්ෂිකව මේ පදිංචි සහතිකය පුරවා, අදාළ ප්‍රදේශය භාර ග්‍රාම නිලධාරිවරයා වෙත භාර දිය යුතු ය.
අදාළ විශ්‍රාමිකයා ජීවත්ව සිටින්නේ ද යන්න දැනගැනීමේ නීතිගත ක්‍රමය එය වේ. දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සිටින විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරීන් මඟින් මේ පදිංචි සහතික යොමු කිරීම සිදු කරනු ලබයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරියකුගෙන් කළ විමසීමක දී ඔහු සඳහන් කළේ ප්‍රභූන්ට වෙනම නීතියක් නැති බවත්, මේ චක්‍රලේඛ පොදුවේ විශ්‍රාම වැටුප් ලබන සියල්ලන්ට අදාළ බවත් ය. වාර්ෂිකව දෙපාර්තමේන්තුවේ ලිපිගොනු යාවත්කාලීන කෙරෙන්නේ මේ හරහා බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.


Leave a Reply

Your email address will not be published.