මන්චි කුසාලන ජාතික වොලිබෝල් තරගාවලියේ කාන්තා ශූරතාව යුධ හමුදාවට

ශී‍්‍ර ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය සහ මන්චි අනුග‍්‍රහයෙන් පවත්වනු ලබන මන්චි කුසාලන ජාතික වොලිබෝල් තරගාවලියේ කාන්තා සහ පිරිමි අවසන් තරඟ අද (13) මහරගම තරුණ සේවා ගෘහස්ථ කී‍්‍රඩාංගණයේදී මේ වන විට පැවැත්වේ.
මෙහිදී ජාතික වොලිබෝල් තරගාවලියේ කාන්තා ශූරතාවය වසර ගණනාවකට පසු ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය. මෙහිදී අනුශූරතාව ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් හිමිකර ගත්තේය. තරඟයේ ලකුණු සටහන වුනේ 25-19 , 21-25 , 25-22 , 25- 22 ක් ලෙසිනි.
මෙවර තරගාවලිය සඳහා පිරිමි කණ්ඩායම් 10ක් සහ කාන්තා කණ්ඩායම් 8ක් ‘ඒ’ සහ ‘බී’ වශයෙන් කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පැවැත් විනි.
සුපර් ලීග් වටයේදී කාන්තා ‘ඒ’ කාණ්ඩය යටතේ ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදාව, ශී‍්‍ර ලංකා වරාය අධිකාරිය, මාස් කැෂුවලයින් සහ හයිඩ‍්‍රාමනි කී‍්‍රඩා සමාජ කණ්ඩායම් තරග වැදීමට නියමිතය. එහි ‘බී’ කාණ්ඩය යටතේ ශී‍්‍ර ලංකා නාවික හමුදාව, ශී‍්‍ර ලංකා යුද හමුදාව, ජාතික තරුණ සේවා සභාව සහ මහඋස්වැව කී‍්‍රඩා සමාජ කණ්ඩායම් තරඟ වැදිණි.
පිරිමි සුපර් ලීග් වටයේදී ‘ඒ’ කාණ්ඩයෙන් ශී‍්‍ර ලංකා යුද හමුදාව, ශී‍්‍ර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ශී‍්‍ර ලංකා නාවික හමුදාව, ශී‍්‍ර ලංකා පොලිසිය සහ ඕෂන්ලංකා කී‍්‍රඩා සමාජ කණ්ඩායම් තරග වදිනු ඇත. එහි ‘බී’ කාණ්ඩයෙන් ශී‍්‍ර ලංකා වරාය අධිකාරිය, බිටු ලින්ක් ගෲප් කී‍්‍රඩා සමාජය, ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදාව, ජාතික තරුණ සේවා සභාව සහ වාසනා බේකර්ස් කණ්ඩායම තරඟ වැදුනේය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.