කෙරවලපිටිය එල් එන් ජී බලාගාරය සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය

Read Time:6 Minute, 40 Second

මෙගා වොට් 300 එල් එන් ජී බලාගාරයේ විදුලි ගිවිසුම සදහා අනුමැතිය ලබාදුන් බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනක රත්නායක ප්‍රකාශ කලේය. පසුගිය 13 වැනි දින රැස්වු ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ නව සාමාජික මණ්ඩලය විසින් මෙගාවොට් 300 කෙරවලපිටිය එල් එන් ජී බලාගාරයෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමට අදාල අනුමැතිය පිරිනමා තිබේ. කොමිෂන් සභාව අනුමත කල මෙම විදුලි ගිවිසුම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලක්දනවි සමාගම අතර ක්‍රියාත්මක වේ. මෙගාවොට් 300 කෙරවලපිටිය එල් එන් ජී බලාගාරයෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම විදුලි පාරිභෝගිකයාට, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට හා රජයට වඩා හිතකර කොන්දේසි සහිතව ක්‍රියාත්මක වන බව සභාපති ජනක රත්නායක  වැඩිදුරටත් සදහන් කලේ ය. මීට පෙර අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත්කර තිබු විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමෙහි ඇතුළත්ව නොතිබු වාසිදායක කොන්දේසි 18ක් ඊට ඇතුළත් කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව නිර්දේශ කළ අතර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලක්දනවි සමාගම එම හිතකර කොන්දේසි ඇතුළත් කිරීමට එකග විය. ඒ් අනුව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අනුමත කල මෙගා වොට් 300 එල් එන් ජී විදුලි බලාගාර ගිවිසුම විදුලි පාරිභෝගිකයාට, රජයට හා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට වඩා වාසිදායක ගිවිසුමකි. මෙම ගිවිසුම යටතේ වසර 20ක කාලයක් විදුලිය මිලදී ගැනීමට සැළසුම් කර ඇති බව ද ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනක රත්නායක  ප්‍රකාශ කළේ ය.
මෙම බලාගාරයෙන් සැපයෙන විදුලිය ඒකකයක මිල රුපියල් 14.98 කි. ඩීසල් හා එල් එන් ජී යන ඉන්ධන වර්ග දෙකම භාවිතයෙන් විදුලිය ජනනය කල හැකි අතර එල් එන් ජී හෙවත් ස්වභාවික වායු සැපයීම ආරම්භ වන තුරු මුල් අදියරේ ජනන කටයුතු ඩීසල් ඉන්ධන භාවිතයෙන් සිදුකිරීමට නියමිත ය.
මෙම බලාගාරයට අදාල අනුමැතීන් ලබාදීමේ දී හා අදාල ගිවිසුම් සමාලෝචනයේදී ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාකලේ බලාගාරය කඩිනම්න් ඉදිකිරීමට හා වඩා වාසිදායක කොන්දේසී යටතේ ක්‍රියාත්මක වීම තහවුරුකරමිනි . මෙරට ප්‍රථම එල් එන් ජී බලාගාරය ටෙන්ඩර් කිරීම සදහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ඉල්ලා ඇත්තේ 2016 නොවැම්බර් 15 වන දින ය. ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් ටෙන්ඩර් කිරීම සදහා අනුමැති දින දෙකක් තුල එනම් 2016 නොවැම්බර් 17 වන දින ලබා දී තිබේ. ටෙන්ඩර් හරහා මෙම බලාගාරය ඉදිකිරීම සදහා සුදුසු ආයතනයක් තෝරාගැනීමේ වගකීම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට වෙත පැවරෙන අතර මෙම බලාගාරයේ ටෙන්ඩර් කටයුතු අවසන් කිරීම සදහා වසර 4ක් පමණ ගත වී ඇත. ටෙන්ඩර් කටයුතු අවසන් කර සුදුසුකම් ලත් පාර්ශ්වය තෝරාගැනීමෙන් අනුතුරුව අදාල විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය සදහා ලැබුණේ 2020 ඔක්තෝබර් 9 වන දින දීය. මෙසේ ඉදිරිපත් කරන ලද ගිවිසුම හා ටෙන්ඩර් කරන මුල් අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කල ගිවිසුම අතර පරස්පරතා පවතින බව කොමිෂන් සභාවේ සමාලෝචනයේදී අනාවරණ විය. විශේෂයෙන්ම මුල් ගිවිසුමෙහි අඩංගු වාසිදායක කොන්දේසි 18 අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත් කල අවසන් ගිවිසුමට ඇතුළත් වී නොතිබුණි. එම කොන්දේසි ඉවත්කිරීම නිසා විදුලි පාරිභෝගිකයාට, රජයට හා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අවාසියක් සිදුවන හෙයින් මෙම කොන්දේසි නැවත ගිවිසුමට ඇතුළත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට නිර්දේශ කලේ ය. එම සංශෝධන වලට යටත්ව අවසන් විදුලිය ගිවිසුම සදහා කොන්දේසි සහිත අනුමැතිය 2020 නොවැම්බර් 25 වන දින පිරිනැමිණි. ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ අනුව අවසන් ගිවිසුමට අවශ්‍ය සංශෝධන කර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම අවසන් අනුමැති ය සදහා ඉදිරිපත් කර තිබුණේ 2020 දෙසැම්බර් 01 වැනි දිය. 2020 දෙසැම්බර් මස ආරම්භයේදී කොමිෂන් සභාවේ එවක සාමාජික මණ්ඩලය සිය තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස් වී තිබිණි.
ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට නව සාමාජිකයින් පත්කරනු ලැබුවේ 2021 පෙබරවාරි මුල් සතියේදී. නව සාමාජික මණ්ඩලයේ ප්‍රථම රැස්වීමේදී දීම මෙගා වොට් 300 එල් එන් ජී බලාගාර ගිවිසුම සදහා අවසන් අනුමැතිය පිරිනැමු බව ද ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනක රත්නායක  ප්‍රකාශ කලේ ය.
ඉදිරි විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම සදහා මෙගා 300ක මෙම එල් එන් ජී බලාගාරය කඩිනමින් ඉදිකිරීම සදහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පියවර ගනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අපේක්ෂා කරයි.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
100%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

54 thoughts on “කෙරවලපිටිය එල් එන් ජී බලාගාරය සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය

 1. Максимальный размер: 8 МБ. Состав: Aqua, Sodium Lactate, Hydrolyzed Sericin, Acetyl Tetrapeptide-3, Trifolium Pratense Flower Extract, Acetyl Hexapeptide-1, Dextran, Hypericum Perforatum Flower Leaf Stem Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Urtica Dioica Leaf Extract, Perfluorodecalin, Poloxamer 188, Polyperfluoromethylisopropyl Ether, Lecithin, Sodium Dextran Sulfate, Tocopheryl Acetate, Glycerin, Allantoin, Acrylates C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Gluconolactone, Calcium Gluconate. Придумайте пароль для входа Call-центр: с 9 до 18 по Мск Для всех типов Выпадению ресниц способствует масса факторов: агрессивная жидкость для снятия макияжа с глаз, завивка ресниц и, конечно, процесс старения. Неаккуратное выщипывание бровей может травмировать их и со временем привести к неравновномерному росту. BioAqua – эффективное косметическое средство для восстановления и ускорения роста ресниц. Концентрированный гель ухаживает за волосками и пробуждает спящие луковицы. Уже через месяц ресницы выглядят заметно лучше: удлиняются, утолщаются, становятся упругими, перестают выпадать. Со временем линия роста выравнивается, появляется естественная густота. http://www.ttunnel.it/community/profile/deidrez2101213/ Товар в наличии, либо числится в наличии.Остатки сверяются еженедельно по средам. -чётко рисует; Политика конфиденциальности ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ Vivienne Sabo Подводка гелевая для глаз с кисточкой Gel Eyeliner with brush Eyeliner gel Velvet Noir тон 01 Подводку нужно наносить, не закрывая глаз, вдоль линии роста ресничек. На внешней стороне глаза, в центре и в уголке оставьте три равномерных штриха и растушуйте их.  Отзывов ещё нет. Напишите первым. Черная подводка считается слишком темной для светлокожих женщин, поскольку может выделить темные круги под глазами и сделать лицо более уставшим. Чтобы эстетически безупречно подвести глаза девушкам со светлой кожей, следует выбирать темно-коричневые, серые или зеленые цвета. Если вы не хотите отказываться от черной подводки, наносите ее только на верхние веки. 8 (495) 955 90 05 Область применения: Веки Супер, супер, супер, помады превосходные, Подводка просто мечта. Работа организатора на высоте, теперь буду всегда заказывать

 2. In using the Service, you agree not to post any User Content that a is false, deceptive, deceitful, misleading, unlawful, libelous, defamatory, obscene, pornographic, indecent, lewd, suggestive, harassing, threatening, invasive of privacy or publicity rights, abusive, inflammatory, harmful to minors, fraudulent or otherwise objectionable; b would constitute, encourage or provide instructions for a criminal offense, violate the rights of any party, or that would otherwise create liability or violate any local, state, national or international law; c may infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual or proprietary right of any party; d impersonates any person or entity or otherwise misrepresents your affiliation with a person or entity; e contains private or confidential information of any third party, including, without limitation, addresses, phone numbers, email addresses, Social Security numbers and credit card numbers; f contains viruses, spyware, malware, corrupted data or other harmful, disruptive or destructive files; g in the sole judgment of Sun Genomics, may expose Sun Genomics to any harm or liability of any type; or h harasses, degrades, intimidates or is hateful toward an individual or group of individuals for any reason and especially on the basis of religion, gender, sexual orientation, race, ethnicity, age or disability. doxycycline 200 mg Since the antibodies for unnamed proteins identified by MS analysis are commercially unavailable, and albumins constitute a heterogeneous group of proteins with diverse antigen specificity, we decided to analyze only three recognized proteins by immunoblot ApoA- I, sRAGE and Prx II.

 3. BitcoinUSD21,456 Bevorzugst du ein schnelles Pokerspiel? Liebst du Action, wartest aber nicht gerne zwischen den Händen? Mit Schwerpunkt auf Spannung, schnellen Gewinnen und Prämien, die bis zu 600% Rakeback betragen, ist Rush & Cash die Antwort, bei der der Nervenkitzel genauso schnell wächst wie die Karten ausgeteilt werden. Unsere Aufgaben: Was wir tun, das machen wir mit Leidenschaft. Zum Beispiel in der Strukturierung, Verwaltung, Vermarktung und Professionalisierung der Schweizer Pokervereinslandschaft. Zu unseren Aufgaben gehört auch die Durchführung nationaler Wettbewerbe – und in Form von Ligen sowie Meisterschaften. Darüber hinaus setzen wir Standards, entwickeln Reglemente und verantworten deren Einhaltung. Nicht zuletzt führt die SPSA eine schweizweite Rangliste und nominiert die Schweizer Poker Nationalmannschaft, die zu internationalen Wettkämpfen entsendet wird. http://gemixcasinos396.cavandoragh.org/online-book-of-ra-echtgeld-austria Von 1965 bis 2013 wurde die Ziehung am Samstag durch den Hessischen Rundfunk (hr) als Zulieferung für das Gemeinschaftsprogramm Das Erste gesendet; somit wurden die Gewinnzahlen bundesweit live im Fernsehen bekanntgegeben. Zuletzt wurde die Sendung Ziehung der Lottozahlen im Main Tower in Frankfurt am Main produziert. Notwendige Cookies Berlin (dpa) – Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen mit 243,7 angegeben. Das geht aus Fallzahlen des RKI von 6.40 Uhr hervor. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 247,3 gelegen (Vorwoche: 275,3; Vormonat: 551,8). Wie vom win2day versprochen, sind mit kleinen Einsätzen bei der Vielfalt an Lotterien, die verfügbar sind, wirklich riesige Summen in Millionenhöhe zu gewinnen. Zu den Angeboten zählen bekannte Lotteriemarken wie Euro Millionen, Lotto, TopTipp, N!CE, TOTO, Bingo, Lucky Day und natürlich die österreichische Klassenlotterie.

 4. Guerre en Ukraine EN DIRECT : L’Ukraine veut un tribunal international pour juger l’agression de la Russie dès l’an prochain… Le plus gros défaut de ce casino en termes d’offre de jeux est le manque de jeux de table, il remporte un vif succès auprès de la population. Ces conseils ne sont pas la recette magique comme le disent certains sites concurrents mais plutôt un moyen de prendre plus de plaisir en jouant et donc d’améliorer votre expérience qui se traduira, qui seront diffusés en direct en haute définition via ses partenaires opérateurs de casino en ligne. En effet, dont Mr XBet Live. Sun Wukong de Playtech offre un bonus unique, l’un des sites les plus populaires actuellement parmi les joueurs francophones. https://photocufi.it/community/profile/kristan23n70658/ Si vous connaissez déjà le blackjack, vous n’aurez absolument aucun mal à maîtriser les règles du jeu du baccara. En effet, ce dernier présente de nombreuses similitudes avec le célèbre jeu de table. Comme vous le savez, le but du jeu du blackjack est de se rapprocher le plus possible du nombre 21, sans toutefois ne jamais le dépasser. Au baccara, le principe est le même sauf que le chiffre qu’il vous faudra à chaque instant garder en tête est le 9. De plus, à l’instar du blackjack, les joueurs jouent également contre la banque au baccara. Le Baccara en direct multicaméra, la version la plus immersive disponible de ce jeu, vous offre des graphismes époustouflants qui complètent l’action intense du jeu. Chaque table utilise plusieurs caméras pour vous faire voir la table, une vue rapprochée des cartes et des vues de côté afin d’intensifier l’ambiance de casino en direct.

 5. Histamine Intolerance HIT is a condition associated with nonspecific gastrointestinal GI symptoms and extra intestinal symptoms tamoxifen generic But instead of him appearing at the appointed time, his PR adviser the latterly notorious Max Clifford showed up

 6. Jakiś czas temu ktoś wziął zalety opinii eksperckiej, mocne punkty metody porównawczej, a także wszystkie plusy praktyki dzielenia wymagań na mniejsze. Dodał do tego trochę abstrakcyjnych jednostek i skali i tak właśnie powstał znany i lubiany Planning Poker. Poker to prawdopodobnie najpopularniejsza metoda wspomagająca estymację w zwinnych środowiskach wykorzystujących Scrum. Pierwszym etapem jest przedstawienie wymagań. W roli moderatora dyskusji występuje Product Owner, w naszym przypadku jest to Adam Marek. Adam przychodzi i kładzie na stół wymaganie zawarte wewnątrz takiego Jira ticketa – „Dodanie do formularza zabiezpieczenia Captcha”. Wymaganie przedstawiane jest zespołowi deweloperskiemu, a w głowach jego członków pojawiają się pierwsze przemyślenia. Zespół deweloperski ma teraz chwilę, by dopytać o szczegóły dotyczące zadania.  https://is.gd/sEsCUe Dostępny i łatwy interfejs w połączeniu z najnowszymi zaufanymi sposobami płatności sprawi, że ruletka na pieniądze stanie się Twoją ulubioną grą hazardową w zasięgu ręki. Komfort i jakościowa rozrywka są podstawami w działaniu najlepszych polskich kasyn wirtualnych. O ile na to, w którym miejscu zatrzyma się kulka na kole ruletki, gracze nie mają żadnego wpływu, to mogą za decydować o sposobie obstawiania zakładów i ich wielkości. Poniższe strategie wynikają z matematyki i decydując się na wybór jednej z nich, musisz wziąć pod uwagę twoje możliwości finansowe, czyli wysokość stawki, za jaką zagrasz, a także oczekiwany poziom ryzyka. Oprócz Martingale można również wspomnieć o kilku innych systemach prowadzenia gry. Pierwszy z nich to po prostu obstawianie kolorów, czyli jeden z tzw. outside betów – typowaniu pól znajdujących się poza kołem. Podobnie można postąpić z parzystymi i nieparzystymi liczbami. W obydwu przypadkach trzeba pamiętać, aby nie zmieniać obstawionego pola oraz wysokości zakładu. Do bardziej skomplikowanych systemów należą z kolei D’Alembert czy Fibonacci (polegające na modyfikacji stawek po przegranych) czy 666 (tylko 4 liczby na kole pozostają nieobstawione).

 7. 其主要区别在于: 二是专班推进。把十大攻坚行动细化为一个个具体项目,实行一个项目“一名牵头市领导、一个责任人、一套工作班子、一个实施方案、一个好的施工团队”。精心挑选一批担任过乡镇主官、现任县(市、区)人大政协副职、年龄45岁左右的干部,一批35岁以下的优秀科级干部,脱产管理、集中办公、单独考核,全力抓好各项任务落实。  今年以来,淮安市洪泽区聚焦“四个方面”,迅速部署,统筹谋划,咬定全年目标任务,苦干实干、奋勇争先,全力推动各项工作迈上新台阶,高质量绘就新时代鱼米之乡新图景。   第三章 滥用市场支配地位 BIAD华南设计中心执行总建筑师李敏茜带记者参观了用作办公区的二、三楼,建筑内部的拱门、壁炉、圆顶玻璃窗等元素原汁原味展示出来。“我们认为,在历史建筑内,可以更真切地感受到当代空间艺术与历史文化的融合。合筑将建立一个建筑文化交流的学术平台,其中一楼展厅将设置常设展览和临时展览,并向公众开放。”李敏茜介绍,合筑是响应广州市政府“老城市、新活力——设计的力量”号召, AJN与BIAD共同打造的国际建筑文化交流平台,同时,希望更多建筑人在此举办学术研讨和专题展览。 https://sethxqgw976421.myparisblog.com/15848005/麻將-怎麼-胡 终于说到了指针。指针是C语言的精华部分,如果没有指针,c语言对底层的许多操作将无法完成。也是因为指针的存在,使得c语言看起来并不那么高级,因为指针操作的对象的是内存地址,想要熟练地进行指针操作,必须考虑到内存等偏硬件方面的东西。当然,也不需要了解过多。但是,数据结构这一关还是要过的。我对数据结构方面了解尚浅,就不多说了。数组与指针的关系如此复杂,让我不得不照着书来写这一篇笔记了。一、数组不等于指针… 扑克牌上的大帝:他纵横亚非拉几大洲,一生短暂而辉煌 4、惯蛋的牌尺寸为老大、小赵、级牌、A、K……3、2;麻将规则尺寸为四大小王、六张和六张以上的定时炸弹、同花顺软件、五张定时炸弹、四张炸弹、别的麻将规则。

 8. WonderwandВ® Mascara Romantic Beauty I love having different color mascara brushes! The best part? You don't even need to put that much effort into it — in fact, makeup artist Fulvia Farolfi previously told Allure that colored mascara looks better when it's clumpy. “It's not supposed to be perfect,” she says. So layer on your colored mascara as you please, and don't stress if it clumps or smudges a little bit. This trend is taking over, with fashion editors, designers, and celebrities adding pink mascara to their must-have lists. Now you can, too! There are many options, whatever your budget. Some fantastic choices include: It’s pretty much the current IT-preservative. It’s safe and gentle, but even more importantly, it’s not a feared-by-everyone-mostly-without-scientific-reason paraben. http://demo7.1stopwebsitesolution.com/ahrideandshop/community/profile/chelseyclopton4/ A: Gua sha has similar benefits to the facial roller. It relaxes muscle tension in the face, increases blood circulation, and provides lymphatic drainage. Another benefit of Gua sha is that it’s a helpful tool for breaking up the fascia (the connective tissue that envelops the muscles, which tends to interfere with proper circulation). Gua Sha also rebalances the Qi in the body. It clears the energy and allows the Qi, (or life energy) to flow freely throughout the body. How to use a Gua Sha Tool: Since the tool needs to glide across your skin, you need to use it with something that provides slip – like a facial oil or moisturizer. The Gua Sha tool has various points and curves on its edges – you anchor your skin with one hand, and glide the tool outwards towards your temples and ears. Here is a video demonstrating how to use a facial Gua Sha tool.

 9. Virtually all of what you point out is astonishingly precise and that makes me ponder the reason why I had not looked at this with this light previously. This piece truly did turn the light on for me personally as far as this issue goes. However there is just one issue I am not necessarily too cozy with so whilst I attempt to reconcile that with the core theme of your point, permit me observe what all the rest of your visitors have to point out.Well done.

 10. I simply couldn’t depart your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person supply to your guests? Is going to be again ceaselessly to investigate cross-check new posts

 11. I am now not certain where you’re getting your info, but great topic. I must spend a while studying much more or working out more. Thank you for fantastic information I was on the lookout for this information for my mission.

 12. 21 as were improvements in quality of life measured by UFS QOL one year after treatment, 16 and symptom relief 88 at an average of 17 months after intervention online generic cialis Real gyno is characterized by the presence of a firm, rubbery mass that extends concentrically and symmetrically from the nipple and, as it progresses, is accompanied by the proliferation of glandural tissue

 13. A few things i have generally told people today is that when evaluating a good on-line electronics shop, there are a few elements that you have to factor in. First and foremost, you should make sure to discover a reputable and also reliable shop that has enjoyed great assessments and classification from other people and business sector leaders. This will make certain you are dealing with a well-known store that gives good program and assistance to the patrons. Many thanks for sharing your ideas on this website.

 14. Hey, honestly your site is coming along :-), but I had a question – it’s a bit slow. Have you thought about using a different host like propel? It’d help your visitors stick around longer = more profit long term anyway. There’s a decent review on it by this guy who uses gtmetrix to test different hosting providers: https://www.youtube.com/watch?v=q6s0ciJI4W4 and the whole video has a bunch of gold in it, worth checking out.

 15. Hi there I am so happy I found your blog, I really found you by accident, while I was researching on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don抰 have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb job.

 16. Picture this – 3 am in the morning, I had a line of fiends stretched around the corner of my block. It was in the freezing middle of January but they had camped out all night, jumping-ready to buy like there was a sale on Jordans. If you were 16 years old, in my shoes, you’d do anything to survive, right? I got good news though; I MADE IT OUT OF THE HOOD, with nothing but a laptop and an internet connection. I’m not special or lucky in any way. If I, as a convicted felon that used to scream “Free Harlem” around my block until my throat was sore, could find a way to generate a stable, consistent, reliable income online, ANYONE can! If you’re interested in legitimate, stress-free side hustles that can bring in $3,500/week, I set up a site you can use: https://incomecommunity.com

 17. stromectol over the counter nz ziac venlafaxine 75mg tablets pil Energy firms who are members of the Solar Trade Association STA are now expected to adhere to new guidance that includes pre- application consultation with communities, avoiding farmland used for food production, minimising the visual impact and be sensitive to protected landscapes

 18. como comprar kamagra online com 20 E2 AD 90 20Effekter 20Av 20Viagra 20 20Qual 20O 20Significado 20Da 20Palavra 20Viagra qual o significado da palavra viagra The rancor was on full display in mid July, when 2, 500 people packed the first Francis Howell school board meeting after the district agreed to accept the former Normandy students

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Vim සන්නාමයෙන් නව නිෂ්පාදන පෙළක් හඳුන්වා දෙයි
Next post වැඩ බලන සෞඛ්‍ය ඇමති ලෙස මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන. රොෂාන් රණසිංහ රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරය වෙනස්වේ