තේරීම් කාරක සභාවට යන්න එපා කියූ නීතිපතිගෙනුත් ප්‍රශ්න කරයි

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන විශේෂ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සහභාගි නොවන ලෙස උපදෙස් දුන් නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා එම කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවීමට තීරණය කර තිබේ. මීට පෙර ජනාධිපතිවරයා විසින් හමුදා නිලධාරීන්ට ඒ සඳහා සහභාගි නොවන ලෙස උපදෙස් දී තිබුණි. දප්පුල ද ලිවේරා විසින් රජයේ බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් තේරීම් කාරක සභාවට සහභාගි නොවන ලෙස උපදෙස් දී තිබුණේ ඉන් අනතුරුවය.

පාර්ලිමේන්තුව විසින් කැඳවන අවස්ථාවකදී ඕනෑම රාජ්‍ය නිලධාරියකු අනිවාර්යයෙන්ම එම කැඳවීම ප්‍රකාරව එම කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටිය යුතුමය. එය වැළැක්වීමට කිසිවකුට බලයක් නැත.

එසේ තිබියදී නීතිපතිවරයා විසින් මෙසේ උපදෙස් දුන්නේ කෙසේදැයි ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා නීතිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට කැඳවීමට තීරීණය කර තිබේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.