රිෂාඩ්, සාලි සහ හිස්බුල්ලා ගැන පැමිණිලි ගන්න පොලිස් මූලස්ථානයේ විශේෂ කමිටුවක්

රිෂාඩ් බදියුදීන් අසාද් සාලි සහ එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලාට එරෙහිව පැමිණිලි භාර ගැනීම සදහා විශේෂ කමිටුවක් පත්කිරීමට යන බව වාර්තා වෙයි. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සදහන් කරන ආකාරයට ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් ඒ සදහා පත්කිරීමට නියමිතව ඇත.

එසේම එම කමිටුව පොලිස් මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත කරන්නට නියමිත බවත් ඔහු පවසා තිබේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.